KIPLING
X
VICTORIA TANG

每個女性都擁有強大嘅內在力量 齊做真實的自己

最新
ART 手袋
最新
DELIA M 背囊
最新
KYLA 手挽/斜揹袋

VICTORIA TANG 的自主人生

Victoria Tang是奢華時裝品牌「上海灘」創辦人已故鄧永鏘爵士的長女,曾為品牌的創意總監,現與丈夫營運創意工作室「 Thirty30 」,亦忙於為人母。旁人眼中嘅忙碌,反而係佢熱愛嘅充實。

各位Superwoman, Happy International Women’s Day!一齊慶祝屬於你嘅日子,獎勵下自己,活出屬於自己的一片天 Here's To Strong Women! live.light!

最新
CITY PACK S 背囊
最新
KIMMIE 手挽/斜揹袋

時尚。多功能性。實用